ლევანის მარანი

ქ. ახმეტა ჭავჭავაძის 77

მოკლე ინფორმაცია კომპანიის შექმნის, საქმიანობისა და მიზნის შესახებ.

  • მარანი აშენდა და ფუნქციონირება დაიწყო 2018 წელს. ვაწარმოებ ბიო ღვინოებს. მიზანია ქვევრში ღვინის დაყენების უწყვეტი ტრადიციებს შენარჩუნება და საქართველოს როგორც მაღალ ხარისხიანი ღვინის მწარმოებელ ქვეყნად წარმოჩინება.

ინფორმაცია მარნის შესახებ

  • მისამართი:ქ. ახმეტა ჭავჭავაძის 77
  • ტელ:599499020
  • ელფოსტა:levanismaranu@gmail.com
  • ინფორმაცია კუთვნილი ვენახების შესახებ:მაქვს მხოლოდ მცირე ვენახი ეზოში. ყურძენს ვყიდულობ ბიო მეწარმეებისგან.
  • გაშენებული ყურძნის ჯიშები:
  • ღვინის სახეობები, საფერავი, კახური მწვანე და რქაწითელი.

ლევანის მარანი