დავით მაღრაძე

პროფესორი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ს.ს.ი.პ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მევენახეობის რეგულირების სამმართველოს უფროსი.

www.studywine.ge